rubriky a další projekty

Chceme domů

Pomáháme opuštěným psům a kočkám nalézt nový domov.
Moderují Radka Matonogová a Mirka Kocurová.

BQíz

Znáte Bohumín a jeho zajímavosti? Uhodnete osobnost na obrázku?
Připravuje Lukáš Kania.

© 1999 - 2022, Spáčil - TV - Marko, veškerá práva vyhrazena.

Zprávy
Studio B
Kdo ví, odpoví
Ptejte se
Kulatý stůl
Zastupitelstvo města
Rubriky

osvětové kampaně

Do vysílání zařazujeme spoty osvětových kampaní zaměřených například na bezpečnost v dopravě, sociální služby, nákladání s odpady apod.

Jak třídit
Bezpečnost na přejezdech
Agresivita zabíjí
Koronavirus
Buďme profi (sociální práce)
Může se to stát i vám